การขนส่งทางเครื่องบิน บริการขนส่งที่ดีที่สุดในโลก


dba-co transport

การขนส่งทางเครื่องบิน เป็นระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยและรวดเร็วที่สุด ช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งได้ ทำให้สินค้าถึงมือผู้รับอย่างเร็วไว ปลอดภัย และสะดวก สำหรับสินค้าที่เน่าเสียเร็วจะเหมาะกับระบบการขนส่งเช่นนี้มาก เช่น พืชผักต่าง ๆ ดอกไม้ เนื้อสัตว์ เป็นต้น หรือสินค้าประเภทที่ต้องรีบใช้อย่างเร่งด่วน หากล่าช้าแล้วจะเกิดความเสียหายกับธุรกิจอย่างมาก เป็นต้น ดังนั้นสินค้าที่เหมาะกับการขนส่งทางเครื่องบินต้องเป็นสินค้าที่ไม่มีน้ำหนักมาก เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง มีผลกำไรสูง พอเหมาะกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในการขนส่งเพราะการขนส่งที่รวดเร็วว่องไวนั้นแลกมากับค่าใช้จ่ายที่สูงเพิ่มตามมาด้วย

ส่วนประกอบของการขนส่งทางเครื่องบินนั้น ประกอบไปด้วย

– ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของบริษัทการบินนั่นเอง บริษัทการบินนี้นอกจากจะบริการขนส่งผู้โดยสารแล้ว ยังบริการขนส่งสินค้าอีกด้วย

– อุปกรณ์ในการขนส่งนั่นก็คือเครื่องบิน โดยบริษัทการบินเองจะแบ่งเป็นบริการขนส่งสินค้าอย่างเดียว บริการขนส่งผู้โดยสารอย่างเดียว และบริการแบบผสมคือขนส่งสินค้ากับผู้โดยสารในเครื่องบินลำเดียวกัน

– เส้นทางอากาศในการบิน จากต้นทางไปยังปลายทาง

– สถานีที่ใช้ในการขนส่งในที่นี้เป็นเครื่องบินจึงต้องใช้เป็นสนามบินในการขึ้นลง ในสนามบินนั้นจะประกอบด้วยปัจจัยหลักที่เกี่ยวกับการบินคือ อาคารควบคุมสถานี ทางวิ่งและทางขับ และลานสำหรับจอดเครื่องบิน

ประเภทสินค้าที่ขนส่งทางเครื่องบิน

– สินค้าธรรมดาทั่วไปที่ไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนทั่วไปปกติ เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของเล่นสำหรับเด็ก เป็นต้น

– สินค้าที่ต้องการการดูแลมากเป็นพิเศษนอกเหนือจากขั้นตอนการดูแลตามปกติ เพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียหายได้ หากดูแลไม่ดีอาจทำสินค้านั้นชำรุด เน่าเสีย หรือมีผลกระทบอื่น ๆ บริษัทขนส่งอาจต้องชดใช้สินไหมทดแทนสินค้าที่เสียหายเหล่านั้น

โดยสินค้าทุกชนิดนั้นต้องมีฉลากติดอยู่บนสินค้าให้เรียบร้อย ฉลากนั้นมีสองชนิดคือ

– ฉลากจำเป็น เป็นข้อมูลจำเป็นที่ลูกค้าต้องติดให้เรียบร้อยเพื่อบริษัทขนส่งจะได้สามารถส่งสินค้าไปยังปลายทางได้ถูกต้อง เช่น ชื่อที่อยู่ผู้รับ ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง ชนิดของสินค้า ปริมาณของสินค้า เป็นต้น

– ฉลากพิเศษหรือฉลากเพิ่มเติม สำหรับสินค้าที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ฉลากระวังแตก ฉลากสินค้าอันตราย ฉลากสินค้าที่ต้องวางตามลูกศรทิศทางนั้น ๆ ฉลากสัตว์ที่ยังมีชีวิต ฉลากสินค้าเน่าเสียง่าย

ทำไมคุณถึงต้องใช้การขนส่งทางเครื่องบิน

การขนส่งทางเครื่องบินมีข้อดีอย่างไร ดีกว่าการขนส่งอื่น ๆ อย่างไร มาดูกัน
– เป็นการขนส่งที่สะดวกสบาย ถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว

– จะขนส่งอะไรไปให้ใครก็ได้ทุกที่ทั่วโลก

– สินค้าที่ต้องใช้เร่งด่วนหรือเสียง่าย ขนส่งทางเครื่องบินช่วยแก้ปัญหานั้นได้
โดยเฉพาะตอนนี้การขนส่งทางเครื่องบินในตลาดโลกกำลังบูม ยิ่งในเอเชียยิ่งกำลังขยายตัวเรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของโลกกำลังเติบโตเป็นอย่างมาก ตลาดการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นบริการขนส่งทางเครื่องบินยิ่งมีการปรับปรุงเพื่อแย่งชิงลูกค้ากันมากขึ้น ถือเป็นโอกาสดีที่ลูกค้าจะได้เลือกสรรในสิ่งที่ดีที่สุดในบริการขนส่งสินค้าของคุณ