จับตามองสร้างศูนย์โลจิสติกชายแดน และหัวเมืองหลักตรงไหนบ้าง

Border-Logistics-pic

การสร้างศูนย์โลจิสติกส์เพื่อยกระดับการขนส่งสินค้าให้ดีขึ้น ทั้งส่งภายในประเทศและส่งขายออกไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมสักที ตอนนี้มีแผนแม่บทตรงนี้ออกมาแล้ว ได้มีการเคาะออกมาแล้วว่าจะมีการสร้างศูนย์โลจิสติกและศูนย์กระจายขนส่งสินค้าไปควบคู่กันด้วย ภาคไหนสร้างตรงไหนบ้าง

ภาคเหนือ

ภาคเหนือนี้พิเศษสุดเลยในการสร้างศูนย์โลจิสติกส์ตามแผนแม่บทดังกล่าว ศูนย์โลจิสติกส์จะตั้งในจังหวัดเชียงราย เรียกกันว่าศูนย์เชียงของ ศูนย์แห่งนี้จะสร้างใหญ่สุดเนื่องจากภาครัฐ ต้องการให้ศูนย์นี้เป็นตัวรับส่งสินค้าให้สามารถส่งขายออกต่างประเทศไปได้ด้วย รัฐมองว่าศูนย์นี้จะเป็นฐานสำคัญเพื่อส่งสินค้าไปขายทางตอนใต้ของจีนโน่นเลย (มองการณ์ไกลใช้ได้) ส่วนศูนย์พักและกระจายสินค้าจะไปตั้งไว้ในเมืองเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นหัวเมืองใหญ่สุดแล้วในย่านนั้น อีกมุมหนึ่งตรงนี้จะใกล้กับรถไฟและสนามบินเชื่อมต่อการขนส่งระบบราง กับขนส่งทางอากาศได้เร็วกว่า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคอีสานเป็นภาคที่มีพื้นที่มากสุด นั่นทำให้ศูนย์โลจิสติกส์ต้องกระจายตัวมากหน่อยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ มีอยู่ทั้งหมด 3 แห่งด้วยกัน คือ จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนมจากแผนแม่บทศูนย์นครพนมจะเป็นตัวหลักด้านโลจิสติกส์ในครั้งนี้ พร้อมกับทำหน้าที่เป็นประตูเพื่อต้อนรับสินค้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ส่วนศูนย์กระจายสินค้าจะมี 3 จุดเช่นเดียวกันได้แก่ ศูนย์ขอนแก่น ศูนย์นครราชสีมา (โคราช) และศูนย์อุบลราชธานี

ภาคกลางและภาคตะวันตก

ภาคกลางกับภาคตะวันตกของรวมไว้ด้วยกันเลย ศูนย์โลจิสติกส์มี 2 แห่งด้วยกันคือ ศูนย์จังหวัดตาก และ จังหวัดกาญจนบุรี ตรงนี้ตากจะได้ทำก่อนฝั่งกาญจนบุรีต้องรอการศึกษาอีกสักระยะหนึ่ง ด้านศูนย์กระจายสินค้าเป็นพิษณุโลก กับ นครสวรรค์ ถือว่าเป็นตัวเลือกดีเลย นครสวรรค์ถือว่าเชื่อมต่อกับกรุงเทพได้เร็ว

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกถือว่าเป็นดินแดนที่มีสินค้าเข้ามาในไทยเยอะมาก และไทยก็ส่งออกสินค้าผ่านประตูนี้เยอะมากเช่นกัน ภาครัฐเลยปักธงว่าจะตั้งศูนย์โลจิสติกส์อยู่ 2 แห่งคือ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด ถือว่าตอบโจทย์เอามากๆโดยเฉพาะสระแก้ว ศูนย์กระจายสินค้ามีแห่งเดียวคือ ปราจีนบุรี

ภาคใต้

ภาคใต้แม้ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบจะยังอยู่ แต่ภาครัฐก็มีความตั้งใจเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป จุดมุ่งหมายของศูนย์โลจิสติกส์คือการไปตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส และสงขลา เพื่อต้อนรับสินค้าจากฝั่งประเทศมาเลเซีย ด้านศูนย์กระจายสินค้าไปตั้งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อันนี้ก็เหมาะสมเป็นชัยภูมิกลางภูมิภาคพอดีความเจริญก็พร้อม ด้วยแผนแม่บทนี้น่าจะทำให้ระบบโลจิสติกส์ในบ้านเราทั่วประเทศเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพสูงสุด