โลจิสติกส์ครบวงจร ควรมีหน้าตาเป็นอย่างไร

Integrated-logistics

หลังจากความเฟื่องฟูของการขายของออนไลน์ได้ทำให้วงการโลจิสติกส์คึกคักขึ้นมาด้วย ภาครัฐเองก็เตรียมวางยุทธศาสตร์ให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ของอาเซียน หากจะทำแบบนั้นได้จะต้องเกิดโลจิสติกส์ครบวงจรเสียก่อน มาดูกันว่าโลจิสติกส์ครบวงจรมีหน้าตาอย่างไร

เก็บสินค้าได้หลากหลาย

ระบบโลจิสติกส์จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งของ สินค้าอันหลากหลาย นั่นทำให้แหล่งโลจิสติกส์ครบวงจรนั้นจะต้องมีพื้นที่ในการเก็บสินค้าได้ในปริมาณมาก เพื่อรองรับการเข้ามาของสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่เพียงเท่านั้นห้องเก็บสินค้า โกดังสินค้านั้นจะต้องเก็บสินค้าได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องเขียน ไปจนถึงอาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ฯลฯ ต้องแยกเก็บให้ชัดเจนมีสัดส่วนเพื่อให้การบริหารจัดการเรียบร้อย

กระจายสินค้าได้หลากหลาย

ศูนย์โลจิสติกส์ครบวงจร เรื่องของการกระจายสินค้าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก การกระจายสินค้าให้ไปถึงมือลูกค้าให้เร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องทำให้ได้ นั่นทำให้ศูนย์กระจายสินค้าจะต้องสามารถส่งสินค้าไปได้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ นอกจากนั้นศูนย์จะต้องมีการเชื่อมต่อการส่งสินค้าได้อยากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน้ำ ขนส่งทางรางรถไฟ และ ขนส่งทางถนน ศูนย์ต้องมีเจ้าหน้าที่อุปกรณ์เชื่อมโยงการส่งเหล่านี้

ระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์

การจัดการสินค้าปริมาณมากๆ ระบบบริหารจัดการสำคัญมาก เนื่องจากระบบบริหารเป็นกลไกที่จะทำให้ให้การขนส่ง การเก็บสินค้า และการส่งสินค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริหารโลจิสติกส์ครบวงจรจะต้องมีระบบลงทะเบียนสินค้าทุกชิ้นว่าเป็นอย่างไร ส่งออกตอนไหน อาจจะมีการแจ้งเตือนไปยังต้นทางปลายทางด้วยว่าสินค้าเป็นอย่างไร ขั้นตอนไหน คล้ายกับการติดตามแทรค รวมถึงระบบบริหารหลังบ้านก็ต้องดีด้วย

การกระจายศูนย์โลจิสติกส์

การตั้งศูนย์โลจิสติกส์ไม่ได้มีเพียงแต่ศูนย์ใหญ่ตามหัวเมืองเท่านั้น ควรจะมีการตั้งศูนย์โลจิสติกส์ครบวงจรระดับย่อยลงไปในพื้นที่ต่างๆ ด้วย การตั้งรายย่อยกระจายไปสู่พื้นที่เล็กแบบนี้คล้ายกับการเล่นเกมหมากล้อมเพื่อกินพื้นที่ให้มากสุด การกินพื้นที่แบบนี้จะทำให้พัสดุถูกส่งไปได้เร็วขึ้นเหมือนส่งต่อกันเป็นทอดๆ อีกทั้งการตั้งศูนย์โลจิสติกส์สครบวงจรแบบขนาดย่อมในพื้นที่ส่วนใหญ่ จะเป็นคนในพื้นที่จัดส่งให้คนพื้นที่ซึ่งจะทำได้รวดเร็วเนื่องจากคุ้นเคยพื้นที่อยู่แล้ว

จากยุทธศาสตร์ของรัฐวางไว้ให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน การสร้างศูนย์โลจิสติกส์ครบวงจรตามโมเดลนี้จะต้องเกิดขึ้น ภายใน 5 ปี ไม่อย่างนั้นถือว่าช้าเกินไปจนอาจจะเสียตำแหน่งนี้ไปให้กับประเทศอื่นได้