ไทยกับโอกาสครั้งสำคัญด้านโลจิสติกส์ในอาเซียน

Logistics-ASEAN

การขนส่งสินค้า หรือ การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์นั้นถือว่าเป็นกลไกสำคัญด้านการส่งออก กับการค้าขายอย่างมาก โดยเฉพาะการขายสินค้าออนไลน์ตอนนี้กำลังเติบโต เบ่งบานถึงขีดสุด สำหรับประเทศไทยนั้นมียุทธศาสตร์อยู่ด้านหนึ่งที่สำคัญมากนั่น คือการยกระดับตัวเองเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ในอาเซียน มาดูประเด็นในเรื่องเหล่านี้กัน

ทำเลที่ตั้งของไทย

ยุทธศาสตร์การจัดตั้งให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนั้นถือว่ามาได้ถูกทางแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าไทยนั้นตั้งอยู่บนทำเลที่ดีสุดในกลุ่มประเทศด้วยกัน กล่าวคือ ไทยตั้งอยู่ตรงกลางของกลุ่มประเทศ CLMV หากใครจะค้าขายส่งสินค้าในประเทศกลุ่มนี้ ก็ต้องผ่านไทยก่อน ไม่ว่าจะเป็นระบบราง หรือ ทางไหนก็ตามในทางกลับกันหากใครคิดจะกระจายสินค้าไปในกลุ่มประเทศ CLMV การเอาสินค้ามาพักในไทยถือว่าเหมาะสมแล้วเนื่องจากจะทำให้กระจายสินค้าออกไปได้ง่าย

การจัดงานภายในประเทศ

หากยกระดับไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าในอาเซียน เหล่าบรรดายักษ์ใหญ่ด้านขนส่งก็จะต้องมาตั้งสำนักงานในไทย และต้องใช้คนไทยส่วนใหญ่ในการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นแพ็คของ ยกของ ลำเลียงของ หรือแม้แต่คนขับรถส่งของก็ควรเป็นคนไทย ทั้งกระบวนการเหล่านี้หากใช้คนไทยเป็นหลักก็จะทำให้เกิดการจ้างงานด้านโลจิสติกส์ในไทยเพิ่มขึ้นอีกมาก คนไทยก็จะมีงานทำมากขึ้นตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ ระดับสั่งการ และระดับนโยบาย

การพัฒนาระบบขนส่ง

ยุทธศาสตร์การยกระดับตัวเองขึ้นเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าในอาเซียนจะไม่เกิดขึ้นเลย หากไทยเองไม่ปรับปรุง พัฒนาตัวเอง ทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านการขนส่งในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบรางด้วยรถไฟรางคู่ ถนนหนทาง หรือแม้แต่เส้นทางน้ำ ไทยก็ต้องพัฒนาด้วยไล่มาตั้งแต่ท่าเรือ การเช็คตรวจสอบสินค้าและอีกมากมาย เมื่อเรายกระดับเราก็จะได้เงินมาพัฒนาตรงนี้ให้ดีขึ้นไปอีก

ภาษีรายได้เข้าประเทศ

การเป็นศูนย์ส่งสินค้า กระจายสินค้าไปทั่วอาเซียนนั้น ไทยเราก็จะได้รับอานิสงค์ไปเต็มเรื่องของภาษีอากร ไม่ว่าจะเป็นภาษีนำเข้า ภาษีจากนิติบุคคล ภาษีจากการค้าขายสินค้า หรือ แม้แต่ภาษีจากพนักงานทำงานในบริษัทด้านขนส่ง เงินตรงนี้หากดูแลให้ดีจะได้มากมหาศาลจนคาดไม่ถึงเลย หากนำเงินก้อนนี้ไปพัฒนาประเทศได้อย่างถูกทางล่ะก็ ไทยเราคงยึดตำแหน่งศูนย์กลาง(ฮับ) สินค้าทั่วอาเซียนไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียว ก็หวังว่าทางรัฐบาลจะยกระดับเรื่องโลจิสติกส์ของไทยให้ก้าวไกลจนกลายเป็นศูนย์กลางได้จริง มีข้อได้เปรียบเรื่องทำเลอยู่แล้วหากทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไง