Services

ขั้นตอนการใช้บริการขนส่งกับ DBA-CO ทางรถ

1. ตกลงราคาให้เรียบก่อนที่จะใช้บริการกับ DBA-CO
             ( โดยมีค่าขนส่งขั้นต่ำ 1,200 บาท )

2. หากผ่านขั้นตอนที่หนึ่งมาแล้วคุณจะได้รับรหัสสินค้าจากเรา โดยรหัสนี้ต้องนำมาแสดงเมื่อเข้ารับสินค้า ( ห้ามทำรหัสสินค้าหายโดยเด็ดขาด )

3. ท่านต้องเขียนข้อมูลลงกล่องสินค้าที่จัดส่งให้ครบถ้วน

4. ขั้นตอนเสร็จสิ้นรอรับสิ้นค้าประมาณ 10-15 วัน

box-car

หากสินค้ายังไม่ถึงในเวลาที่กำหนดกรุณาติดต่อเราจากช่องทาง CONTACT

ขั้นตอนการใช้บริการขนส่งกับ DBA-CO ทางเรือ

1. ตกลงราคาให้เรียบก่อนที่จะใช้บริการกับ DBA-CO
             ( โดยมีค่าขนส่งขั้นต่ำ 500 บาท )

2. หากผ่านขั้นตอนที่หนึ่งมาแล้วคุณจะได้รับรหัสสินค้าจากเรา โดยรหัสนี้ต้องนำมาแสดงเมื่อเข้ารับสินค้า ( ห้ามทำรหัสสินค้าหายโดยเด็ดขาด )

3. ท่านต้องเขียนข้อมูลลงกล่องสินค้าที่จัดส่งให้ครบถ้วน

4. ขั้นตอนเสร็จสิ้นรอรับสิ้นค้าประมาณ 15-25 วัน

box-Shipment

หากสินค้ายังไม่ถึงในเวลาที่กำหนดกรุณาติดต่อเราจากช่องทาง CONTACT

ขั้นตอนการใช้บริการขนส่งกับ DBA-CO ทางเครื่องบิน

1. ตกลงราคาให้เรียบก่อนที่จะใช้บริการกับ DBA-CO
             ( โดยมีค่าขนส่งขั้นต่ำ 6,500 บาท )

2. หากผ่านขั้นตอนที่หนึ่งมาแล้วคุณจะได้รับรหัสสินค้าจากเรา โดยรหัสนี้ต้องนำมาแสดงเมื่อเข้ารับสินค้า ( ห้ามทำรหัสสินค้าหายโดยเด็ดขาด )

3. ท่านต้องเขียนข้อมูลลงกล่องสินค้าที่จัดส่งให้ครบถ้วน

4. ขั้นตอนเสร็จสิ้นระยะเวลาสินค้าถึง 1 วัน

box-Aircraft

หากสินค้ายังไม่ถึงในเวลาที่กำหนดกรุณาติดต่อเราจากช่องทาง CONTACT